VIII SOOME-UGRI RAHVASTE MAAILMAKONGRESS

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub 17.-19. juunini 2020 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

Üldist

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Tartus toimuva kongressi teemaks on „Kultuurimaastikud – meel ja keel“, selle teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluliseks teemavaldkonnaks on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös. Osalema oodatakse Eesti, Soome, Ungari ja Venemaa presidente ja riigiametnikke.

Kongressi ametliku programmi kõrval on Tartus kavas mitmesuguseid kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Esimene soome-ugri rahvaste maailmakongress toimus 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome, ja Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress eelmisel korral 2004. aastal Tallinnas.

Kongressi peakorraldajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja selle vahepeal tegutseva, maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst.


Kava

17. juuni, kolmapäev
Saabumine ja majutamine
Transport hotellidest ERMi
12.00 – 13.00 Kongressi pidulik avamine
- Riikide presidentide ja Tartu linnapea tervitused
- Muusikaline etteaste
13.00-15.00 Lõuna ERMis
15.00 Esimene plenaaristung
- Kongressi kodukorra ja tööorganite kinnitamine
- Konsultatiivkomitee töö aruanne (10-15 min)

- Rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate tervitused
Ekskursioonid ERMis
19.30 Pidulik vastuvõtt ERMis
transport hotellidesse
18. juuni, neljapäev
09.00 Transport hotellidest ERMi
09.00 – 12.30 Teemaistungid:
1. Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
- Keel(ed) ja identiteet
- Kakskeelsus
- Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
- MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
- Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad
2. Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
- Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
- Brändiloome
3. Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
- Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
- Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
- Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

4. Massikommunikatsioonivahendid

- Traditsiooniline ajakirjandus
- Sotsiaalvõrgustikud
- Keeleressursid infotehnoloogias
13.30 - 14.00 Lõuna ERMis
14.00 - 15.30 Teemaistungid jätkuvad
Kohvipaus
15.30 - 17.00 Teemaistungid jätkuvad
17.00 Transport hotellidesse
18.00 - 19.00 Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung
Transport hotellidest vastuvõtule
19.30 Tartu linnapea vastuvõtt
22.00 Vaba lava
19. juuni, reede
Transport hotellidest ERMi
9.00 – 11.00 Teemaistungid jätkuvad
Kohvipaus
11.30 – 14.00 Lõpp-plenaaristung:
- Teemaistungite moderaatorite aruanded, soome-ugri rahvaste VIII maailmakongressi resolutsiooni vastuvõtmine.
- Sõnavõtud: järgmise kongressi võõrustajatelt
- Kongressi pidulik lõpetamine
14.00 – 15.00 Lõuna
Transport hotellidesse
Ärasõit

Asukoht

Ülikoolilinnas Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum on hõimurahvaste vastu huvi tundnud asutamisest (1909) saati, olles kõige olulisem soome-ugri rahvaste ainese koguja ja analüüsija. 2016. aastal valminud uus kaasaegne muuseumihoone on kujunenud Eesti üheks omanäoliseks visiitkaardiks, muuseumi püsinäitus ”Uurali kaja” on aga kõige põhjalikum ja muljetavaldavam väljapanek soome-ugri rahvastest kogu maailmas. Selle kogemuse jagamiseks soome-ugri maailmaga korraldatakse maailmakongress Eesti Rahva Muuseumis. Kongressi plenaaristungid toimuvad ERM-i silla-alal, teemaistungid saalides ja auditooriumides.

Kongressi külalistele korraldatakse transport hotellist toimumiskohta. Need külalised, kes soovivad kongressile tulla iseseisvalt, leiavad juhised siit.

Google Maps Generator by embedgooglemap.net

Registreerimine

Delegaadid

Delegaatide registreerimine avatakse 17. veebruaril ja lõpeb 20. aprillil. Registreerimine toimub delegatsioonide kontaktisikute kaudu. Delegaadid valitakse rahvaste rahvuskongressidel või muudel esinduskogudel.

Kongressil osalevate rahvaste delegaatidele on esindusnormid. Vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsusele 1. juunist 2019 on need järgmised:

Soome-ugri rahvad, kelle arvukus on üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati;

Soome-ugri rahvad, kelle arvukus on alla 50 000 (vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati. Kokku 215 delegaati.Vaatlejad

Kongressile on vaatlejana oodatud kõik, kes tunnevad huvi kongressi teemade vastu.

Vaatlejate registreerimine toimub individuaalselt.

Vaatlejate osalustasu on 150 eurot, mis katab kongressil osalemise ja toitlustuskulud. Majutuse korraldab vaatleja ise, korraldajad vahendavad kongressihinnaga majutuskohti.

Vaatlejate arvu ei piirata. Vaatlejate registreerimine lõpeb 1. juunil 2020.


 


Ajakirjanikud

Kutsume ajakirjanikke kajastama kongressi, akrediteerimiseks palume end eelnevalt registreerida.Vabatahtlikud

Kui soovid panustada kongressi õnnestumisse, oled oodatud kongressile vabatahtlikuna.

Vabatahtlikke vajame appi registreerimislauda, teemaistungitele ja redaktsioonitoimkonda, bürootööle ja külaliste saatjateks, nõustajateks ning mitmeteks muudeks tegevusteks. Vabatahtlikelt eeldame vene ja inglise keele oskust vähemalt suhtlustasandil, külaliste saatjatel ka mõne soome-ugri keele oskust.


Kontakt

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldaja on MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Korraldustoimkonna kontakt: fu2020@fennougria.ee

Külalisele

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub Tartus. Tartu asub Eestimaa südames, Tallinnast 185 km, Peterburist 336 km, Riiast 260 ja Pihkvast 156 km kaugusel.

Kongressi majutuskohad on Tartu Bussijaama lähistel.


Kuidas tulla?

Tallinna Bussijaamast http://www.bussijaam.ee/ väljuvad bussid Tartusse vähemalt kord tunnis, paljud bussid peatuvad ka lennujaamas. Piletit saab osta www.tpilet.ee

Rongid Tallinnast Tartusse väljuvad Balti jaamast ja peatuvad ka Ülemistel ja Tapal. Sõiduplaanid ja piletid: www.elron.ee

Sankt Peterburist ja Riiast on Tartuga otse bussiühendus Luxexpressil: luxexpress.eu ja Ecolines´i www.ecolines.net

Pihkvast sõidab Tartusse kord päevas buss: temptrans.ee

Moskvast toob ümberistumisega Tartusse Luxexpress: www.luxexpress.eu

Helsingist lendab hilisõhtuti otse Tartusse Finnair : www.finnair.com


Mida teha?

Tartu on eesti kultuuri häll. Siit sai alguse eestikeelne ülikooliharidus, siin alustasid oma tegevust mitmed ajalehed ja rahvusseltsid. 1869 toimus Tartus esimene üldlaulupidu.

Tänapäeval ühendab Tartu ajaloolist kultuuripärandit kaasaegse elukeskkonnaga. Üheks selliseks näiteks on 2016 valminud Eesti Rahva Muuseum, kus toimub ka maailmakongress. Külastamist väärivad kindlasti 1632. aastal asutatud ülikool, kus on hariduse saanud mitmete põlvkondade fennougristid, ajalooline Toomemägi, mõnusate kohvikute ja restoranidega kesklinn, omanäolised puitlinnaosad ja palju muud.

Soovitame kongressile saabuda juba varem või jääda siia kauemaks, et kõigega tutvumiseks jääks piisavalt aega.

Tutvu Tartuga lähemalt: www.visittartu.com

Tartusse autoga tulijatel tasub võtta aega ka ümbruskonna avastamiseks. Eesti kagunurgas asuval Setomaal hoitakse tänini au sees rahvarõivaid ja vanu kombeid, setode iidne laulutraditsioon on aga kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Eesti ja Venemaa piiril asuva Peipsi järve läänekaldal kohtuvad vene vanausuliste kultuur, baltisaksa mõisakultuur ning eesti talupojakultuur, millega saab tutvuda nn Sibulateel paiknevates muuseumides-galeriides, restoranides ja matkaradadel.

Eesti vaatamisväärsustest, söögi- ja majutuspaikadest ning loodusturismivõimalustest rohkem infot: www.visttestonia.comhttp://visitsouthestonia.com